W naszej ofercie ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE dla osób niepełnosprawnych

Świadczenia pielęgnacyjne

Świadczenia pielęgnacyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Świadczenie pielęgnacyjne to comiesięcznie wypłacany zasiłek opiekuńczy. Przysługuje każdemu, kto zrezygnował z pracy zarobkowej lub nie może jej podjąć ze względu na fakt sprawowania pieczy nad osobą niepełnosprawną. Kwota świadczenia jest waloryzowana – każdego roku wzrasta za sprawą podwyżek najniższych wynagrodzeń o pracę. W 2020 roku wynosiła 1830 zł, w 2021 – 1971 zł, a od 2022 roku budżet państwa wypłaci 2119 zł.

Proces samodzielnego ubiegania się o świadczenie nie jest najłatwiejszy – czas oczekiwania na rozpatrzenie dokumentacji może wynieść nawet pół roku. Dodatkowo MOPS-y, GOPS-y i inne ośrodki posiadające prawo do przyznania zasiłku, odrzucają ponad 95% wniosków. Przyczyną są zwykle błędy w formularzu lub niezrozumiale opisany stosunek pracy osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne.

Dlatego tak ważny jest dobry start – poprawnie złożone dokumenty to szybsze nabycie prawa do świadczenia i mniejsze ryzyko odrzucenia wniosku. Środki z zasiłku przysługują od chwili poprawnie złożonej dokumentacji, nie warto więc tracić czasu i pieniędzy na poprawki oraz proces odwoławczy.

Skutecznym sposobem na uniknięcie odrzucenia wniosku i skrócenie czasu oczekiwania na środki jest nawiązanie współpracy z NależySię. Z naszym wsparciem nie zostaniesz bez ubezpieczenia w trakcie okresu zawieszenia świadczeń emerytalno-rentowych, a to, że działamy w Twoim interesie, potwierdza fakt pobierania prowizji z budżetu MOPS-u, a nie z Twojej kieszeni.

Newer Post

Leave A Comment