W naszej ofercie ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE dla osób niepełnosprawnych

Uniqa zgłoszenie szkody (online, email, telefon, listownie)

Zgłoszenie szkody w Uniqa

-przez telefon możliwe jest:

22 599 95 22

-przez email możliwe jest:

tylko za pomocą formularza online na https://www.uniqa.pl/szkody-i-roszczenia/

Potrzebujesz pomoc w zgłoszeniu szkody i odszkodowaniu? Napisz do nas!

bok@anos-odszkodowania.pl

Jak zgłosić szkodę w towarzystwie ubezpieczeniowym Uniqa?

Aby zgłosić szkodę w towarzystwie ubezpieczeniowym UNIQA, należy postępować zgodnie z następującymi krokami:

 1. Zgromadź dokumentację: Przed zgłoszeniem szkody zbierz wszelkie niezbędne dokumenty, które potwierdzą i opiszą szkodę. Może to obejmować polisę ubezpieczeniową, zdjęcia szkód, raporty policyjne (jeśli dotyczy), dokumenty medyczne (jeśli dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego) itp.
 2. Skontaktuj się z UNIQA: Istnieje kilka sposobów, aby skontaktować się z UNIQA w celu zgłoszenia szkody. Oto kilka opcji:
  • Telefon: Możesz zadzwonić na infolinię UNIQA, która jest dostępna na oficjalnej stronie internetowej towarzystwa ubezpieczeniowego. Na infolinii pracownicy pomogą Ci zgłosić szkodę i udzielą niezbędnych wskazówek.
  • Internet: UNIQA często umożliwia zgłaszanie szkód online poprzez swoją stronę internetową. Musisz być zalogowany na swoim koncie lub utworzyć konto, jeśli jeszcze go nie masz, i wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy.
  • Agencja ubezpieczeniowa: Jeśli masz agenta ubezpieczeniowego UNIQA, możesz także skontaktować się bezpośrednio z nim w celu zgłoszenia szkody. Agent pomoże Ci w procesie zgłaszania szkody i udzieli niezbędnych informacji.
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy: Podczas kontaktu z UNIQA lub korzystania z formularza online będziesz musiał wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wypełnij go dokładnie i precyzyjnie, podając wszystkie niezbędne informacje. Im bardziej kompletny będzie formularz, tym łatwiej będzie towarzystwu ubezpieczeniowemu przetworzyć Twoje zgłoszenie.
 4. Prześlij dokumentację: Dołącz wszelkie dokumenty i dowody, które masz dotyczące szkody, do formularza zgłoszeniowego lub przekaż je towarzystwu ubezpieczeniowemu, zgodnie z ich instrukcjami.
 5. Potwierdzenie i dalsze kroki: Po złożeniu zgłoszenia otrzymasz potwierdzenie od UNIQA. Następnie towarzystwo ubezpieczeniowe oceni Twoje zgłoszenie i podejmie odpowiednie kroki w celu rozpatrzenia szkody. Może być konieczne przeprowadzenie dodatkowych badań lub rozmów.

Pamiętaj, że każdy przypadek szkody może mieć swoje szczególne wymagania i procedury, dlatego ważne jest, aby skonsultować się bezpośrednio z UNIQA i postępować zgodnie z ich instrukcjami w przypadku zgłoszenia szkody. Współpraca z towarzystwem ubezpieczeniowym i dostarczenie kompletnych informacji pomoże w przyspieszeniu procesu rozpatrywania szkody.

Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym Uniqa?

Dokumenty wymagane do zgłoszenia szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym UNIQA mogą się różnić w zależności od rodzaju ubezpieczenia i rodzaju szkody. Jednak ogólnie rzecz biorąc, oto lista dokumentów, które mogą być wymagane przy zgłaszaniu różnych rodzajów szkód:

 1. Polisa ubezpieczeniowa: Konieczne jest dostarczenie kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej, która potwierdza, że jesteś ubezpieczony.
 2. Formularz zgłoszeniowy: Zazwyczaj musisz wypełnić formularz zgłoszeniowy, który można znaleźć na stronie internetowej UNIQA lub otrzymać go od agenta ubezpieczeniowego.
 3. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości: Konieczne jest dostarczenie dokumentu tożsamości, który potwierdzi Twoją tożsamość.
 4. Zdjęcia lub dokumentacja wizualna: Jeśli to możliwe, zaleca się dostarczenie zdjęć lub innej dokumentacji wizualnej przedstawiającej szkodę. Mogą to być fotografie uszkodzonych mienia, pojazdów, miejsc wypadków itp.
 5. Raport policyjny: Jeśli szkoda wiąże się z działaniami kryminalnymi, wypadkiem drogowym lub innym incydentem wymagającym interwencji policji, może być wymagane dostarczenie kopii raportu policyjnego.
 6. Dokumenty medyczne: Jeśli zgłaszasz roszczenie związane z ubezpieczeniem zdrowotnym lub ubezpieczeniem podróżnym, będziesz musiał dostarczyć dokumentację medyczną potwierdzającą szkodę lub koszty leczenia.
 7. Dowody zakupu lub oceny wartości: W przypadku zgłoszenia szkody dotyczącej mienia, takiego jak sprzęt elektroniczny, meble czy biżuteria, mogą być wymagane dowody zakupu lub oceny wartości, aby określić wartość utraconego lub uszkodzonego mienia.
 8. Świadkowie: Jeśli istnieją świadkowie szkody, mogą być wymagane ich dane kontaktowe oraz zeznania dotyczące zdarzenia.
 9. Inne dokumenty: W zależności od szczegółów sytuacji, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty lub informacje. Dlatego warto skonsultować się bezpośrednio z UNIQA lub ich agentem, aby dowiedzieć się, jakie konkretne dokumenty będą potrzebne w Twoim przypadku.

Ważne jest, aby dostarczyć kompletną i dokładną dokumentację, aby umożliwić towarzystwu UNIQA skuteczne przetworzenie Twojego zgłoszenia szkody. Jeśli masz wątpliwości co do tego, jakie dokumenty są potrzebne, skontaktuj się z UNIQA lub ich agentem, którzy udzielą Ci odpowiednich wskazówek i informacji.

Proces likwidacji szkody ubezpieczeniowej Uniqa

Proces likwidacji szkody ubezpieczeniowej w towarzystwie ubezpieczeniowym UNIQA może różnić się w zależności od rodzaju szkody, rodzaju ubezpieczenia oraz przepisów obowiązujących w danej jurysdykcji. Niemniej jednak, ogólnie rzecz biorąc, oto kroki, które często występują w procesie likwidacji szkody w UNIQA:

 1. Zgłoszenie szkody: Jak opisano wcześniej, pierwszym krokiem jest zgłoszenie szkody UNIQA. Możesz to zrobić przez telefon, internet lub kontaktując się bezpośrednio z agentem ubezpieczeniowym UNIQA. Podczas zgłaszania szkody będziesz musiał podać wszelkie niezbędne informacje i dokumenty.
 2. Przyjęcie zgłoszenia: UNIQA przyjmie Twoje zgłoszenie i przekaże Ci potwierdzenie. W tym momencie zostanie rozpoczęty proces likwidacji szkody.
 3. Ocena szkody: Po złożeniu zgłoszenia UNIQA przeprowadzi ocenę szkody. To może obejmować badania, wywiady, analizę dokumentów i wszelkie inne działania niezbędne do określenia zakresu i wartości szkody.
 4. Wypłata odszkodowania: Jeśli Twoje roszczenie zostanie zaakceptowane, UNIQA dokona wypłaty odszkodowania. Kwota odszkodowania będzie zależała od rodzaju ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia oraz zakresu szkody. Wypłata może być dokonywana na konto bankowe lub w inny sposób wskazany w polisie.
 5. Zawarcie umowy naprawy lub odbudowy: Jeśli szkoda dotyczy mienia, takiego jak samochód lub nieruchomość, UNIQA może zawrzeć umowę naprawy lub odbudowy z dostawcą usług lub warsztatem, który przeprowadzi prace naprawcze.
 6. Śledzenie postępu: W przypadku bardziej skomplikowanych szkód lub roszczeń, UNIQA może monitorować postęp prac naprawczych lub procesu leczenia, aby upewnić się, że wszystko przebiega zgodnie z planem.
 7. Zamknięcie roszczenia: Po zakończeniu procesu likwidacji szkody UNIQA zamknie Twoje roszczenie. Otrzymasz pisemne potwierdzenie zamknięcia.

Warto pamiętać, że każda sytuacja może być inna, a procedury likwidacji szkody mogą się różnić w zależności od okoliczności. W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących procesu likwidacji szkody, zawsze warto skontaktować się bezpośrednio z UNIQA lub ich agentem, którzy udzielą Ci konkretnych informacji i wsparcia w trakcie tego procesu.

Sprzedaż szkody Uniqa kancelarii odszkodowawczej

Sprzedaż szkody ubezpieczeniowej to praktyka, w której osoba, która jest beneficjentem polisy ubezpieczeniowej i ma prawo do odszkodowania, decyduje się na przekazanie swojego roszczenia lub prawa do odszkodowania firmie lub kancelarii odszkodowawczej w zamian za pewien procent odszkodowania.

Previous Post
Newer Post