Axa zgłoszenie szkody (online, email, telefon, listownie)

Axa zgłoszenie szkody (online, email, telefon, listownie)

Zgłoszenie szkody w AXA

-przez telefon możliwe jest:

+48 22 575 97 28

-przez email możliwe jest:

szkody@axadirect.pl

Potrzebujesz pomoc w zgłoszeniu szkody i odszkodowaniu? Napisz do nas!

bok@anos-odszkodowania.pl

Ubezpieczenie na życie AXA, polisa OC, NNW i inne – zgłoszenie szkody

Zgłoszenie szkody w firmie AXA związanej z polisami OC, AC, NNW lub innych wymaga dokładnego opisu okoliczności zdarzenia. Ubezpieczyciel potrzebuje od poszkodowanego odpowiednich materiałów dowodowych, które pomogą ustalić odpowiedzialność za szkodę oraz jej wysokość. Dlatego, gdy dojdzie do zdarzenia, ważne jest zadbanie o zebranie zeznań świadków, oświadczeń sprawców, notatek policyjnych oraz zdjęć.

Jeśli chodzi o zgłoszenie szkody w firmie AXA, istnieją różne sposoby, takie jak kontakt telefoniczny pod numerem 22 599 95 22, droga elektroniczna za pomocą e-maila (szkody@axadirect.pl) lub formularza online. W zgłoszeniu należy podać informacje o zdarzeniu, numer polisy oraz dane kontaktowe. Istnieje również możliwość skorzystania z osobistej wizyty w jednym z oddziałów AXA lub wysłania zgłoszenia pocztą na adres ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

Ważne jest określenie sposobu rozliczenia odszkodowania podczas zgłaszania szkody. Można wybrać rozliczenie kosztorysowe, gdzie sporządza się kosztorys, który będzie podstawą wypłaty odszkodowania, lub rozliczenie bezgotówkowe, gdzie wybrany warsztat pokryje koszty naprawy pojazdu.

Najlepiej zgłosić szkodę w firmie AXA w dniu zdarzenia, co ułatwi dokładną kalkulację strat i przyspieszy proces odzyskania odszkodowania. Jednak ubezpieczony ma możliwość zawiadomienia firmy o szkodzie w ciągu 3 lat od dnia zdarzenia, a czas ten może zostać wydłużony zgodnie z nowelizacją kodeksu cywilnego.

Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym AXA?

Do zgłoszenia szkody w firmie AXA potrzebne są różne dokumenty, takie jak dokumentacja medyczna potwierdzająca obrażenia, rachunki za poniesione koszty, potwierdzenie zniszczenia bagażu, oświadczenia sprawców, zeznania świadków, zdjęcia i filmy z miejsca zdarzenia oraz notatki policyjne.

Na przykład:

 • zdjęcia i filmy z miejsca zdarzenia;
 • rachunki za poniesione koszty (np. naprawę pojazdu);
 • dokumentację medyczną potwierdzającą stopień doznanych obrażeń;
 • oświadczenia sprawców;
 • potwierdzenie zniszczenia bagażu;
 • zeznania świadków;
 • zdjęcia zniszczonych rzeczy;
 • notatki policyjne.

Proces likwidacji szkody ubezpieczeniowej AXA

Proces likwidacji szkody w firmie AXA zazwyczaj trwa do 30 dni od zgłoszenia, ale w przypadku skomplikowanych zdarzeń może być wydłużony do 90 dni. W razie niezadowolenia z decyzji firmy, poszkodowany ma prawo złożyć odwołanie i negocjować wyższą stawkę odszkodowania, a w skrajnych przypadkach może wnieść pozew sądowy przeciwko ubezpieczycielowi.

Sprzedaż szkody AXA kancelarii odszkodowawczej

Szybszym sposobem na odzyskanie pieniędzy z tytułu odszkodowania jest sprzedaż szkody kancelarii odszkodowawczej, która zapewni kompleksową pomoc prawną i finansową. Ważne jest wybranie profesjonalnej kancelarii, która będzie dbała o dobro klientów i stosowała innowacyjne rozwiązania w procesie dochodzenia odszkodowania za różnego rodzaju szkody.

Odwołania i reklamacje od decyzji AXA

Reklamacje i odwołania złożysz w formie pisemnej

1)  pod adresem:
Dział Jakości Inter Partner Assistance Polska S.A.
ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa


2)  lub drogą elektroniczną na adres e-mail: quality@axa-assistance.pl.

Twoje zgłoszenie musi zawierać :

 • imię i nazwisko, 
 • wskazanie umowy ubezpieczenia, której dotyczy odwołanie lub reklamacja;
 • pełen adres korespondencyjny lub adres e-mail, na który należy skierować odpowiedź;
 • opis zgłaszanego problemu i oczekiwana droga/ścieżka rozpatrzenia sprawy.
Previous Post
Newer Post