W naszej ofercie ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE dla osób niepełnosprawnych

Renta chorobowa -co to jest i kiedy jest wypłacana? (ZUS i KRUS)

Renta chorobowa
fot: renta chorobowa

Wstęp

Renta chorobowa to ważne świadczenie, które jest wypłacane osobom, które z powodu choroby lub niepełnosprawności nie mogą podjąć lub kontynuować pracy zawodowej. W tym artykule dowiesz się, czym dokładnie jest renta chorobowa, kiedy jest przyznawana, jak ją uzyskać, na jakie choroby przysługuje oraz jakie są różnice między różnymi rodzajami rent chorobowych.

Co to jest renta chorobowa?

Definicja renta chorobowa: Renta chorobowa, nazywana również rentą inwalidzką, to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) osobom, które z powodu złego stanu zdrowia lub ograniczonej sprawności nie są w stanie podjąć lub kontynuować pracy zarobkowej.

Renta chorobowa – rodzaje

Istnieją dwa główne rodzaje renty chorobowej:

 1. Renta chorobowa czasowa: Przyznawana jest na określony czas, kiedy osoba niezdolna do pracy może potencjalnie powrócić do aktywności zawodowej po odpowiednim leczeniu lub rehabilitacji.
 2. Renta chorobowa stała: Przyznawana jest osobom, których stan zdrowia nie pozwala na podjęcie pracy w dłuższym okresie lub całkowicie uniemożliwia pracę zawodową.

Renta chorobowa – przykłady

Przykłady sytuacji, w których osoba może otrzymać rentę chorobową:

 • Osoba cierpiąca na poważną i nieodwracalną chorobę, która uniemożliwia wykonywanie pracy zarobkowej.
 • Osoba doznała poważnego wypadku, który spowodował trwałe uszkodzenia fizyczne.
 • Osoba z chorobą zawodową, wynikającą z wykonywanego wcześniej zawodu.

Kiedy wypłacana jest renta chorobowa?

Renta chorobowa jest wypłacana po spełnieniu określonych kryteriów, w tym posiadania orzeczenia lekarskiego potwierdzającego czasową lub stałą niezdolność do pracy. Osoba ubiegająca się o rentę musi także wykazać odpowiedni staż ubezpieczeniowy i udowodnić, że niezdolność do pracy powstała w okresie składkowym lub nieskładkowym lub maksymalnie w ciągu 1,5 roku od ich ustania.

Jak uzyskać rentę chorobową?

Aby uzyskać rentę chorobową, należy złożyć wniosek w oddziale ZUS lub KRUS. Wniosek powinien być poprawnie wypełniony i zawierać niezbędne dokumenty, takie jak zaświadczenia lekarskie potwierdzające niezdolność do pracy oraz dokumenty dotyczące historii zatrudnienia i wysokości zarobków.

Na jakie choroby przysługuje renta?

Nie istnieje jedna sprecyzowana lista chorób, które automatycznie dają prawo do renty. Renta chorobowa przysługuje osobom, które są całkowicie lub częściowo niezdolne do podjęcia pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Podczas oceny wniosku komisja bierze pod uwagę m.in. rodzaj i stopień zaawansowania schorzenia, jego wpływ na zdolność wykonywania pracy oraz perspektywy na przyszłość.

Jak długo trzeba czekać na decyzję o przyznaniu renty?

Decyzja o przyznaniu renty chorobowej powinna zostać wydana w ciągu 30 dni od złożenia kompletnych dokumentów. Czas ten może być jednak wydłużony, jeśli konieczne jest dodatkowe badanie lub obserwacja osoby ubiegającej się o świadczenie.

Renta chorobowa od ZUS-u z tytułu niezdolności do pracy

Renta chorobowa przyznawana przez ZUS z tytułu niezdolności do pracy stanowi ważne wsparcie dla osób, które z powodu stanu zdrowia nie mogą podjąć lub kontynuować pracy zarobkowej. Proces ubiegania się o rentę chorobową jest skomplikowany i wymaga dostarczenia odpowiedniej dokumentacji, jednak może pomóc w zapewnieniu środków do życia w trudnym okresie choroby czy niepełnosprawności.

Kto może otrzymać rentę chorobową?

Kto może otrzymać rentę chorobową?

O rentę chorobową może ubiegać się osoba, która spełnia następujące wymagania:

Posiada ważne orzeczenie od lekarza orzecznika ZUS

Najpierw ZUS skieruje pracownika na wizytę do lekarza orzecznika, który po przeprowadzeniu badania uzna go za osobę całkowicie lub częściowo niezdolną do pracy.

Posiada odpowiedni staż pracy, który jest liczony łącznie za okresy składkowe i nieskładkowe.

Okres ten zależy od wieku na dzień powstania niezdolności do pracy i wynosi odpowiednio, jeśli ubiegający się ma:

 • 1 rok stażu pracy – mniej niż 20 lat,

 • 2 lata stażu pracy – mieści się w przedziale wiekowym 20-22 lata,

 • 3 lata stażu pracy – mieści się w przedziale wiekowym 22-25 lat,

 • 4 lata stażu pracy – mieści się w przedziale wiekowym 25-30 lat,

 • 5 lata stażu pracy – ma więcej niż 30 lat, z warunkami:
  • te 5 lat przypada na ostatnie 10 lat przed złożeniem wniosku o rentę lub dniem powstania niezdolności do pracy,5-letni staż nie obowiązuje kobiet całkowicie niezdolnych do pracy, jeśli okres składkowy wyniósł przynajmniej 25 lat,5-letni staż nie obowiązuje mężczyzn całkowicie niezdolnych do pracy, jeśli okres składkowy wyniósł przynajmniej 30 lat.
Wyjątki, kiedy staż pracy nie obowiązuje:
 • jeśli niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku w drodze do lub z pracy,

 • jeśli pracownik został zgłoszony do ubezpieczenia, zanim ukończył 18 lat

 • lub w ciągu 6 miesięcy od zakończenia nauki w szkole ponadpodstawowej.
Niezdolność do pracy powstała w odpowiednim okresie:
 • nieskładkowym lub

 • składkowym lub

 • nie później niż 18 miesięcy od dnia ich zakończenia.
Wyjątki – nie dotyczy to:

 • mężczyzn całkowicie niezdolnych do pracy z co najmniej 25-letnim łącznym stażem pracy.
 • kobiet całkowicie niezdolnych do pracy z co najmniej 20-letnim łącznym stażem pracy,

Kto nie otrzyma renty?

Renta nie zostanie przyznana, jeżeli osoba pobiera inne świadczenia związane z niezdolnością do pracy, takie jak:

 • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy,
 • świadczenia rehabilitacyjne,
 • zasiłek chorobowy.

Zakończenie i podsumowanie

Renta chorobowa to istotne świadczenie, które pomaga osobom, które z powodu choroby lub niepełnosprawności nie mogą pracować. Przyznawana jest na stałe lub czasowo, w zależności od oceny stanu zdrowia przez lekarza orzecznika. Aby uzyskać rentę chorobową, należy spełnić określone kryteria i złożyć odpowiedni wniosek w ZUS lub KRUS. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, a decyzja o przyznaniu renty podejmowana jest uwzględniając różne czynniki medyczne i zawodowe. Renta chorobowa stanowi wsparcie finansowe dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji zdrowotnej, zapewniając im pewien poziom zabezpieczenia socjalnego.

Uważasz że należy się Tobie renta chorobowa? Sprawdź jak możemy ci pomóc.

Previous Post
Newer Post