W naszej ofercie ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE dla osób niepełnosprawnych

Rok: 2023

Świadczenie pielęgnacyjne – co to? (przykłady, wysokość świadczenia, kto wypłaca)

Czym jest świadczenie pielęgnacyjne? Świadczenie pielęgnacyjne to forma wsparcia finansowego, które może być przyznane osobom, które zrezygnują z pracy zarobkowej lub nie podejmują zatrudnienia w celu opieki nad poważnie niepełnosprawnym członkiem rodziny. Świadczenie pielęgnacyjne to comiesięcznie wypłacany zasiłek opiekuńczy. Przysługuje każdemu, kto zrezygnował z pracy zarobkowej lub nie może jej podjąć ze względu na fakt […]
Read more

Zasiłek pielęgnacyjny (stawka, ile wynosi, co to jest)

Zasiłek pielęgnacyjny (stawka, ile wynosi, co to jest) Dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny to dwa odrębne świadczenia, które mają różne źródła finansowania. Dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), natomiast zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany przez gminę. Komu przyznawany jest zasiłek pielęgnacyjny? Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany na podstawie art. 16 pkt. 1 Ustawy o […]
Read more