W naszej ofercie ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE dla osób niepełnosprawnych

Rafał Szrajnert

Renta chorobowa -co to jest i kiedy jest wypłacana? (ZUS i KRUS)

Wstęp Renta chorobowa to ważne świadczenie, które jest wypłacane osobom, które z powodu choroby lub niepełnosprawności nie mogą podjąć lub kontynuować pracy zawodowej. W tym artykule dowiesz się, czym dokładnie jest renta chorobowa, kiedy jest przyznawana, jak ją uzyskać, na jakie choroby przysługuje oraz jakie są różnice między różnymi rodzajami rent chorobowych. Co to jest […]
Read more

PZU zgłoszenie szkody i sprawy do ubezpieczyciela (kontakt, email, telefon, infolinia)

Wstęp Gdy doświadczymy jakiejś nieprzewidzianej sytuacji, taka jak wypadek samochodowy, zalanie mieszkania czy kradzież mienia, zwykle jesteśmy zobowiązani zgłosić szkodę naszemu ubezpieczycielowi. PZU, jako jedno z największych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce, posiada bogate doświadczenie w obsłudze takich zgłoszeń. W tym artykule przyjrzymy się temu, jak zgłosić szkodę w PZU, jakie dokumenty są potrzebne, jak działa […]
Read more

Świadczenie pielęgnacyjne – co to? (przykłady, wysokość świadczenia, kto wypłaca)

Czym jest świadczenie pielęgnacyjne? Świadczenie pielęgnacyjne to forma wsparcia finansowego, które może być przyznane osobom, które zrezygnują z pracy zarobkowej lub nie podejmują zatrudnienia w celu opieki nad poważnie niepełnosprawnym członkiem rodziny. Świadczenie pielęgnacyjne to comiesięcznie wypłacany zasiłek opiekuńczy. Przysługuje każdemu, kto zrezygnował z pracy zarobkowej lub nie może jej podjąć ze względu na fakt […]
Read more

Zasiłek pielęgnacyjny (stawka, ile wynosi, co to jest)

Zasiłek pielęgnacyjny (stawka, ile wynosi, co to jest) Dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny to dwa odrębne świadczenia, które mają różne źródła finansowania. Dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), natomiast zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany przez gminę. Komu przyznawany jest zasiłek pielęgnacyjny? Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany na podstawie art. 16 pkt. 1 Ustawy o […]
Read more